Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > Om oss > Frihetsförmedlingens vision
Engagerad, professionell och mänsklig
Frihetsförmedlingen skapar möjligheter och är det självklara valet för frihetsgivare och frihetssökande. Frihetsförmedlingen får den fria sektorn att fungera bättre genom att snabbt matcha frihetssökande med varandra samt med frihetsgivare.

Vi ger service så att frihetsgivare kan hitta de nätverk de söker och frihetssökande kan ta sig nya friheter. Frihetsförmedlingen minskar ofrivilligt s.k. innanförskap genom att rusta individer för den fria sektorn.

Vårt engagemang gör skillnad. Utifrån vår värdegrund möter vi omvärlden med värme, omtanke, respekt och trygghet. Vi kopplar samhällsansvar med frihet och utvecklar verksamheten så att den skapar maximal nytta.

Frihetsförmedlingen är öppen för alla och vi ger service där behov finns. Frihetsförmedlingen är det självklara valet för kunderna och vi rustar kunderna utifrån deras behov och förmågor. Vi använder metoder och tjänster som ständigt anpassas och följs upp vid behov. För att den fria sektorn ska fungera väl samarbetar vi med andra aktörer. Vi utför därmed vårt uppdrag dels med egna resurser, dels genom att samverka med andra frihetsförmedlande intressen. Frihetsförmedlingens handläggare ska alltid ha den kompetensutveckling och de förutsättningar som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag.

Läs mer om Frihetsförmedlingens vision i våra artiklar
Kontakta oss