Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > Om oss > Vår organisation > Egenrekrytering
Välkommen till Frihetsförmedlingen


Alla kan bli en del av Frihetsförmedlingens verksamhet

Som första myndighet i Sverige tillämpar Frihetsförmedlingen helt fri egenrekrytering sedan 1 januari 2017. Detta innebär att alla som vill får chansen att komma i sysselsättning direkt! Detta ska inte förväxlas med jobb eller lönearbete, utan det handlar om att gemensamt ändra på uppfattningen om vad som uppfattas som arbete.
Egenrekryteringsprocessen är mycket enkel, och nedan kan du läsa hur du går tillväga.

Jobba hos oss

Såhär gör du för att rekrytera dig själv:

Vid din egenrekrytering kan du välja funktion på myndigheten utifrån våra aktuella rekryteringsbehov, men det går också bra att skapa en valfri ny funktion. Förutom frihetshandläggare, som vi aldrig kan få för många av, söker vi ständigt personer till följande fria ställningar:

Kontorschef (pdf)

Så snart du valt funktion/ställning eller skapat en ny, återstår endast ett par enkla steg för att slutföra rekryteringen:
  1. (obligatoriskt): skicka ett mail till rekrytering@frihetsformedlingen.se och ange vilket datum du tillträtt jobbet och till vilken funktion du rekryterat dig. Så snart vi skickat dig svar med bekräftelse är det fritt fram att börja utnyttja din fria ställning.
  2. (frivilligt men rekommenderat): Ange på Facebook att du jobbar på Frihetsförmedlingen. Därigenom bidrar du med ett fint komplement till deras förväntade yrkeskategorier, vilka annars gärna snävar in beskrivningen av dig som människa.
Gör så här för att uppdatera din information på Facebook:
  • Gå in på din egen "Om"-flik och välj "Arbete och utbildning".
  • Välj sedan "Lägg till en arbetsplats".
  • Under företag skriver du Frihetsförmedlingen och väljer oss i drop-down menyn. (Kommer inte Frihetsförmedlingen upp som förslag kan du i stället klistra in hela adressen "https://www.facebook.com/frihetsformedlingen" i fönstret.)

Välkommen att bli en av oss på Frihetsförmedlingen!
Jobbet utan arbetsuppgifter, arbetstider eller ekonomisk ersättning.
Kontakta oss