Frihetssökande
Frihetsgivare
Om oss
Startsida > För frihetssökande > Min sida > Ny som frihetssökande
Ny som frihetssökande?


Att söka sin frihet kan tyckas enkelt och något som man självklart är intresserad av, men de flesta som verkligen försökt vittnar om att resan mot en större frihet är både svår och ansträngande. Här har vi därför sammanställt en del råd och tips som kan hjälpa dig att bli en effektiv frihetssökande som också klarar att motstå lockelsen att återfalla i ofrihet.

Vad är en frihetssökande?
En frihetssökande är en person som aktivt söker sin frihet. Det finns inga rätt eller fel när man söker frihet, alla har sin egen individuellt utformade plan för hur friheten bäst utformas. Ibland är det svårt att utforma planen, men sökandet i sig är ofta en viktig del i själva processen för ökad frihet. Många sökande kommer också fram till att givande fungerar bättre för dem än sökande. Ofrihet står i motsatsförhållande till frihet och ofriheten kan ta sig många uttryck, där det vanligaste är s.k. ”lönearbete”. Ofriheten och inlåsningen i olika tvingande strukturer är ett av vår tids största samhällsproblem.

Uppslag till ökad frihet:
  • Avsäga sig alla former av lönearbete till förmån för frihetsaktiviteter.
  • Minska den tid man spenderar på arbetsplatser och istället spendera den på valfria platser.
  • Utforma en frigörelseplan själv eller tillsammans med Frihetsförmedlingen.
  • Effektivisera sökandet genom att också axla rollen som frihetsgivare.
  • Frigöra sig från andra former av tvingande strukturer såsom kön, etnicitet, funktionalitet, språk, religiositet, yrkestillhörighet, geografisk position, hastighet och klasstillhörighet.
  • Utföra det man själv tycker om istället för det som andra tycker om, utan att inskränka någon annans frihet.

Fler hjälpmedel
Till vänster på sidan hittar du länkar till de olika hjälpmedel du har till ditt förfogande som frihetssökande. Vi rekommenderar alla sökande att börja med att skaffa ett frihetstillstånd. Frihetstillståndet är ett viktigt dokument som krävs för att du som frihetssökande ska kunna få tillgång till våra övriga hjälpmedel och stödåtgärder.

På sidan Stöd till frihetssökande hittar du en sammanställning av några viktiga hjälpmedel som du har till ditt förfogande som frihetssökande.


Missa inte heller den möjlighet du som ny frihetssökande har att ansöka om nystartsfrihet – ett uppskattat stöd som för många innebär fortsatt frihet och ökat välbefinnande också efter att stödet har upphört.

Kontakta oss